FIA – Δεν θα εξεταστεί εκ νέου η ποινή του Sebastian Vettel

Το αίτημα της Aston Martin για επανεξέταση της ποινής του Sebastian Vettel δεν έγινε δεκτό από την FIA.

Στο GP Ουγγαρίας, η FIA τιμώρησε με αποκλεισμό τον Sebastian Vettel, καθώς δεν μπόρεσε να συλλεχθεί το απαραίτητο, βάσει κανονισμών, 1 λίτρο καυσίμου που απαιτείται.

Η Aston Martin κατέθεσε αίτημα για επανεξέταση, με την ακρόαση να ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, 9 Αυγούστου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ωστόσο, η ομάδα των αγωνοδικών που άκουσαν όσα είχε να πει η Aston Martin απέρριψε το αίτημα αυτό.

Αναλυτικά η απόφαση των αγωνοδικών
Απόφαση:

Οι αγωνοδίκες απορρίπτουν την αίτηση για επανεξέταση του Διαγωνιζόμενου, υπό το Άρθρο 14 του Διεθνούς Αθλητικού Κανονισμού της FIA (ISC).

Διαδικασία:

Οι αγωνοδίκες δέχτηκαν αίτηση για επανεξέταση, υπό το Άρθρο 14 του ISC στις 4 Αυγούστου 2021. Αυτό έγινε εντός της προθεσμίας των 14 ημερών όπως ορίζονται στο Άρθρο 14.4.1 του ISC. Η ακρόαση μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε στις 15:00 CEST με τους κατώθι παρόντες:

Aston Martin Cognizant F1 Team
Otmar Szafnauer επικεφαλής & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
Andrew Green Επικεφαλής Τεχνικός Διευθυντής
Andy Stevenson Αθλητικός Διευθυντής

FIA
Michael Masi Αλυτάρχης Formula 1
Nikolas Tombazis Τεχνικός Διευθυντής Μονοθεσίων
Tim Goss Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υποθέσεων
Cedrik Staudohar Αναλυτής Δεδομένων της F1

Οι αγωνοδίκες συσκέφτηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης και κατέληξαν στην ακόλουθη απόφαση.

Λόγοι:

Ο Διαγωνιζόμενος έθεσε στην διάθεση των αγωνοδικών ένα γράμμα τη 4η Αυγούστου με Παραρτήματα, καταθέτοντας τα επιχειρήματά του ως τεκμήρια για την Αίτηση. Το Παράρτημα 2 αποτελείτο κυρίως από αυτά που ο Διαγωνιζόμενος ισχυρίστηκε πως ήταν “Νέα στοιχεία” όπως ορίζει το Άρθρο 14.

Το άρθρο 14 λέει:

“14.1.1 Αν, σε διαγωνισμούς που αποτελούν μέρος κάποια διοργάνωσης της FIA(μέσα στο Άρθρο αναφέρονται λεπτομερώς ποιές διοργανώσεις εννοεί), ανακαλυφθεί κάποιο σημαντικό και σχετικό καινούριο στοιχείο, το οποίο δεν ήτο διαθέσιμο στην πλευρά που αναζητούσε την επανεξέταση την ώρα που πάρθηκε η απόφαση, οι αγωνοδίκες που απεφάνθησαν ή, αυτοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την FIA, μπορούν να επιλέξουν να επανεξετάσουν την απόφασή τους, μετά από αίτημα επανεξέτασης” [δίνεται έμφαση]

Οι αγωνοδίκες πρέπει, ως εκ τούτου, πρώτα να συμπεράνουν ότι αυτό που τους παρουσιάζεται ως ‘νέο στοιχείο’:

i) είναι “ένα νέο στοιχείο”;
ii) είναι “σημαντικό” και “σχετικό”;
iii) “ανακαλύψθηκε” (και όχι “δημιουργήθηκε”); και
iv) ήταν “μη διαθέσιμο” στον Διαγωνιζόμενο την ώρα που πάρθηκε η απόφαση.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια, οι αγωνοδίκες συμπέραναν τα ακόλουθα:
a) Σύνοψη της Ανάλυσης της ίδιας της Aston Martin μετά τον αγώνα

Τα καθ’ ισχυρισμός “Νέα στοιχεία” αντλήθηκαν από ανάλυση δεδομένων σχετικών με περισσότερα από 100 κανάλια συστήματος καυσίμου. Καταλήγει πως υπήρχε αστοχία στο σύστημα καυσίμου του μονοθεσίου με αριθμό 5. Ως αποτέλεσμα της απώλειας πίεσης στις κυψέλες καυσίμου, η αντλία αέρα εντός της κυψέλης καυσίμου ενεργοποίησε μέγιστη απόδοση. Με την εισχώρηση αέρα μέσω της κυψέλης καυσίμου, ένα σημαντικό μέρος καυσίμου απελευθερώθηκε ακουσίως από την κυψέλη καυσίμου του μονοθεσίου με αριθμό 5. Ως εκ τούτου, κατέστη δυνατό να συλλεχθεί δείγμα μόλις 0.3 λίτρα, σημαντικά λιγότερο από τον όγκο που αναμενόταν να ήταν διαθέσιμος. Αστοχία στην βαλβίδα Απελευθέρωσης της Πίεσης της κυψέλης καυσίμου είναι ο κύριος ύποπτος, όμως αποιαδήποτε διαρροή από και προς την κυψέλη καυσίμου θα είχε προκαλέσει την απώλεια πίεσης καυσίμου και την απώλεια καυσίμου.

b) Υπάρχει “καινούριο στοιχείο”?

Το αν αυτό που παρουσιάστηκε στους αγωνοδίκες ήταν ένα “νέο” στοιχείο εξαρτάται από το αν ο όρος “νέο” αφορά τα δεδομένα της τηλεμετρίας αυτά καθεαυτά ή στην δυνατότητα ανάλυσης και ερμηνείας των μεγεθών. Τα δεδομένα της τηλεμετρίας ήταν διαθέσιμα αμέσως μετά τον αγώνα. Ωστόσο, η Aston Martin έχει παραδεχτεί πως μία ενδελεχής ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση αυτών των δεδομένων ήταν εφικτά αρκετά αργότερα, λόγω του τεράστιου όγκου και της πολυπλοκότητας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Aston Martin έφερε στο φως ένα νέο στοιχείο, και συγκεκριμένα το συμπέρασμα ότι υπήρχε αστοχία στο σύστημα καυσίμου, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια καυσίμου κατά την διάρκεια του αγώνα.

c) Είναι το νέο στοιχείο “σημαντικό και σχετικό”?

Για να καθοριστεί η “σχετικότητα” του εν λόγω στοιχείου, πρέπει να θυμήσουμε την προηγούμενη διαδικασία. Σύμφωνα με το Άρθρο 6.6.2 των Τεχνικών Κανονισμών της F1, είναι απαραίτητο πως σ οποιαδήποτε στιγμή, που σημαίνει επίσης και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τον αγώνα, δείγμα καυσίμου 1 λίτρου θα πρέπει να είναι δυνατόν να συλλεχθεί από το μονοθέσιο. Ωστόσο, είναι γεγονός και αποδεκτό από την Aston Martin ότι μόνο 0.3 λίτρα μπόρεσαν να συλλεχθούν από το μονοθέσιο με αριθμό 5 μετά τον αγώνα. Στην πρώτη ακρόαση την 1η Αυγούστου, 2021, η Aston Martin δήλωσε πως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, χρησιμοποιώντας τον Μετρητή Ροής Καυσίμου [Fuel Flow Metre (FFM)] και λαμβάνοντας υπόψιν την ποσότητα που είχε μπει στο μονοθέσιο με αριθμό 5 πριν τον αγώνα, θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμα 1.44 λίτρα στο ντεπόζιτο.

Ωστόσο, όπως εξηγεί τώρα η Aston Martin, μία ανάλυση διαφόρων δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μετά την 1η Αυγούστου, 2021, έδειξε πως υπήρχε στην πραγματικότητα λιγότερο από 1 λίτρο να απομένει στο τέλος του αγώνα, λόγω μία αρχικά απαρατήρητης αστοχίας στο σύστημα καυσίμου. Στην αρχική απόφαση, οι Αγωνοδίκες έλαβαν υπόψιν μόνο το γεγονός πως δεν υπήρχε αρκετό καύσιμο στο ντεπόζιτο. Το ερώτημα του τι προκάλεσε αυτήν την κατάσταση δεν λήφθηκε υπόψιν. Το Άρθρο 6.6 καθ’ολοκληρίαν και το Άρθρο 6.6.2 των Τεχνικών κανονισμών της F1 μιλούν ρητά για εναπομείνουσα ποσότητα 1 λίτρου και δεν επιτρέπουν καμία εξαίρεση υπό τέτοιες συνθήκες ή για ποιούς λόγους θα μπορούσε να παρακαμφθεί.

Ως εκ τούτου, για την αξιολόγηση του αν ο εν λόγω κανονισμός παραβιάστηκε ή όχι, ο λόγος για τον οποίο υπήρχε λιγότερο από 1 λίτρο δεν κάνει καμία διαφορά. Μπορεί να υπάρχουν μερικές εξηγήσεις γιατί στο τέλος του αγώνα η εναπομείνουσα ποσότητα ήτο ανεπαρκής. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει αποκλειστική ευθύνη του Διαγωνιζόμενου να διασφαλίσει ότι το μονοθέσιο είναι πάντα σύμφωνο με τους κανονισμούς (Άρθρο 3.2 του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα της FIA) και δεν θα θεωρηθεί υπεράσπιση ο ισχυρισμός ότι δεν αποκτήθηκε πλεονέκτημα απόδοσης (Άρθρο 1.3.3 Διεθνής Αθλητικός Κανονισμός της FIA). Για να μπορέσει να επιβεβαιώσει ένα “σχετικό” γεγονός, η Aston Martin θα έπρεπε να έχει παρουσιάσει στοιχεία ότι απέμενε παραπάνω από 1 λίτρο καυσίμου. Η εξήγηση του γιατί δεν τηρήθηκε ο παραπάνω κανονισμός δεν είναι σχετική με την απόφαση όσον αφορά το αν παραβιάστηκαν οι κανονισμοίθ ή όχι.

d) Ο σκοπός του Άρθρου 6.6.2 των Τεχνικών Κανονισμών της Formula 1

Οι αγωνοδίκες δεν αποδέχονται την αναφορά της Aston Martin σε παραδείγματα λήψης αποφάσεων της FIA ‘οπου η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τον σκοπό, αλλά όχι με το γράμμα των Αθλητικών και/ή Τεχνικών Κανονισμών. Αυτές είναι διαφορετικές υποθέσεις όπου για παράδειγμα ζημιά στο μονοθέσιο λόγω σύγκρουσης απαιτεί αντικατάσταση μερών ή προσθήκη βάρους λόγω απώλειας μερών κατά την διάρκεια του αγώνα. Όσο τέτοιες εξαιρέσεις δεν αναφέρονται ρητά στους γραπτούς κανονισμούς, οι Αγωνοδίκες πρέπει να ακολουθούν το γράμμα (του νόμου).
Βασιζόμενοι στα ως άνω σημεία, το δικαίωμα για επανεξέταση όπως περιγράφεται στο Άρθρο 14 του ISC πρέπει να απορριφθεί για λόγους αποδοχής (των στοιχείων).

Διαβάστε όλα τα νέα της F1 εδώ, ενώ πλέον μπορείτε να μας βρείτε στο InstagramYouTubeTik TokDiscord,Twitter.

Νίκος Δαφνομήλης

Μεγάλος φίλαθλος της Formula 1 από το 2005. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τεχνικό τομέα του αθλήματος και θαυμαστής όλων των ωραίων που έχει να προσφέρει. Μεγάλος φαν και του MotoGP. O μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένας μαγικός κόσμος!

F1RACINGNEWS