Πολιτική απορρήτου & πολιτική χρήσης cookies

Η Δέσμευση της σελίδας μας F1 Racing News για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η F1RacingNews σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων  των ατόμων και εκτιμά την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επισκέπτες των διαδικτυακών τοποθεσιών μας, Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία   για την επεξεργασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω).

Στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία  συμπεριλαμβάνεται από την 25η Μαΐου 2018 και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ο «Κανονισμός» ή  «GDPR»)[1].

Όποτε επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα  μας, η  F1RacingNews (εφεξής η «Blog» ή «εμείς») θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (όπως ορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω). Σε αυτό το πλαίσιο, η F1 Racing News θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή ως το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς αποφασίζει γιατί και πώς θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσει και να σας εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια:

  • γιατί και πώς η F1 Racing News συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, 
  • τι περιλαμβάνει ο ρόλος μας ως «υπευθύνου επεξεργασίας» και
  • ποια είναι τα δικαιώματα σας και οι υποχρεώσεις μας σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, θα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται  κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο[2].

«Επεξεργασία» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή και το ρήμα «επεξεργάζομαι» θα ερμηνεύεται αναλόγως, και

«Εκτελών την επεξεργασία» ορίζεται  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία της F1 Racing News μπορεί να είναι οι διαχειριστές του blog.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε

Τρόποι  συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται  ως αποτέλεσμα της περιήγησής σας.  Ωστόσο, για ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας  μας,  ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλλετε  οικειοθελώς στην F1 Racing News και άλλα  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται

Συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα από τους επισκέπτες της διαδικτυακής τοποθεσίας:

  • τη διεύθυνση IP σας,
  • τον τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας,
  • τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημά σας και την πλατφόρμα σας,
  • πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκεφθήκατε, τις πληροφορίες που αναζητήσατε, τον χρόνο που αφιερώσατε στην Ιστοσελίδα και άλλα στατιστικά στοιχεία,
  • πληροφορίες αναφορικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλλετε μήνυμα επικοινωνίας ενδέχεται επιπλέον να ζητήσουμε:

βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης (όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση/διεύθυνση email σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας),

Συνέπειες άρνησης υποβολής  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεν υφίσταται καμία νομική υποχρέωση για την  υποβολή  των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στην F1 Racing News.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η άρνησή σας να υποβάλλετε  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να αποδεχτείτε cookies ή ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας και να μη σας επιτρέψει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών στην Ιστοσελίδα  μας.

Ως εκ τούτου, οποτεδήποτε συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σε φόρμες), θα σας υποδεικνύουμε αν η παροχή των εν λόγω δεδομένων είναι υποχρεωτική (π.χ. με έναν αστερίσκο) και τις συνέπειες άρνησης παροχής των απαιτούμενων δεδομένων.

Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Η Ιστοσελίδα  μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί «cookies» ή «web beacon» (προειδοποιητικά σήματα web). «Cookies» είναι ένα αρχείο κειμένου, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί στον υπολογιστή, στη συσκευή ή στο σύστημά σας όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα  μας. Τα cookies δίνουν στην F1 Racing News τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, προσφέροντας εξατομικευμένη διαφημιστική εμπειρία.

Περιέχουν πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τη συσκευή σας και εμφανίζονται  στην Ιστοσελίδα  σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να αποθηκεύονται οι ενέργειες και οι προτιμήσεις σας σε βάθος χρόνου.

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας.

Ασφάλεια

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και την πιθανότητα επέλευσης  κινδύνου   και την σοβαρότητα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η F1 Racing News λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας  για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, μεταβολή και καταστροφή, καθώς και για να ανταποκριθεί σε περιπτώσεις κατάχρησης, απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η F1RacingNews ενδέχεται να αποθηκεύονται σε συστήματα αποθήκευσης τρίτων (Google, Cognito Forms). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η F1 Racing News απαιτεί και από τους εν λόγω τρίτους να εφαρμόζουν πρακτικές και συστήματα ασφαλείας, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφάλεια των πληροφοριών.

Σκοπός και νόμιμη  βάση της επεξεργασίας

Σκοπός  επεξεργασίας

Η F1 Racing News και οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό της Goodyear χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παραχωρείτε στην Goodyear για τους εξής σκοπούς:

Μέτρηση της χρήσης της Ιστοσελίδας  μας (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των στατιστικών στοιχείων χρήσης)

Περιοδική αποστολή προωθητικών email σχετικά με προϊόντα μας, ειδικές προσφορές και πληροφορίες, τις οποίες εσείς ή η εταιρεία για την οποία εργάζεστε ενδέχεται να βρείτε ενδιαφέρουσες, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που μας έχετε υποβάλλει  (εάν υπάρχει) και  εφόσον έχετε ειδικά συναινέσει για το σκοπό αυτό.

Προσκλήσεις για συμμετοχή σε διαδικτυακές έρευνες

Αιτήματα για σχόλια σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες

Βελτίωση της Ιστοσελίδας  μας

Επικοινωνία μας μαζί σας σε ανταπόκριση αίτηματός σας

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Δεν  επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν δεν έχουμε βάσιμο νομικό έρεισμα. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον ισχύουν τα εξής:

έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας,

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε τα συμβατικά μας καθήκοντα προς εσάς ή για να προβούμε σε προ-συμβατικές ενέργειες κατόπιν αιτήματός σας,

Παραδείγματα «έννομων συμφερόντων» είναι τα εξής:

να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας και τα δεδομένα τους,

να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κ.λπ.), καθώς και τη συχνότητα της επικοινωνίας,

πραγματοποίηση στατιστικών και άλλων ερευνών και η ανάλυση δεδομένων με βάση την  κατάσταση των email (δεν παραδόθηκε, παραδόθηκε, ανοίχτηκε),

να διευκολύνουμε την  παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων και προσφορών στους πελάτες μας, προκειμένου  να προωθούμε καλύτερα τα προϊόντα,

Τρίτα Μέρη –Αποδέκτες Δεδομένων

Στους εν λόγω τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία συμπεριλαμβάνονται οι εξής :

οι πάροχοι υπηρεσιών (IT), οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και  οι πάροχοι βάσεων δεδομένων,

οι σύμβουλοι, προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών της F1 Racing News, οι οποίοι βοηθούν την F1 Racing News στην προώθηση και στο μάρκετινγκ των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποθηκεύουν και αναλύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διεξάγουν βαθμολογήσεις, κριτικές και έρευνες χρηστών και καταναλωτών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί επίσης να κοινοποιηθούν σε:

οποιονδήποτε άλλον διαχειριστή μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με σχετική σύμβαση,

οποιοδήποτε εθνικό ή/και διεθνές κανονιστικό σώμα ή δικαστήριο, στις περιπτώσεις που απαιτείται  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με ισχύοντα κανονισμό ή κατόπιν αιτήματός τους, και

οποιαδήποτε κεντρική ή τοπική κυβερνητική αρχή  και άλλο κρατικό ή δημόσιο οργανισμό.

Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται εντός ή εκτός  F1 Racing News ενδέχεται, επίσης, να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία ( «ΕΟΧ»).

Διατήρηση δεδομένων

Η Goodyear θα διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για περίοδο 1 έτους, μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας.

Ωστόσο, εάν κάποιοι  επιθυμούν να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους από τις βάσεις δεδομένων μας προτού παρέλθει το εν λόγω χρονικό διάστημα, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η F1 Racing News σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε για εσάς δεν είναι σωστή ή πλήρης, μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωσή της. Η F1 Racing News θα διορθώσει αμέσως οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα:

να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,

να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα,

να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας,

να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η F1 Racing News επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για νόμιμη  βάση διαφορετική από αυτή στην οποία συγκατατεθήκατε,

και η F1 Racing News θα σεβαστεί τα αιτήματα, την απόσυρση ή την αντίθεση, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων σας.

Εκτός αυτού, έχετε επίσης το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Πρόκειται για το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε παράσχει στην F1 Racing News σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, (.pdf)

Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας

Επίσης, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία  στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ανήλικοι

Οποιοδήποτε άτομο μικρότερο των 16 ετών θα πρέπει να ζητά την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα του πριν χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει  οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Επικαιροποιήσεις  της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Τυχόν μελλοντικές επικαιροποιήσεις  της επεξεργασίας των  δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα σας γνωστοποιούνται εκ των προτέρων μέσω της Ιστοσελίδας  μας (μέσω αναδυόμενων/pop up μηνυμάτων ή με άλλο τρόπο), καθώς και μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας μας (π.χ. μέσω email, εάν είναι διαθέσιμο).

Πολιτική απορρήτου της Google

[1] Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.alert-error

[2] Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,  αριθμό ταυτότητας,  δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.alert-error